Work in progress!

Software Development

Pekka Kana 2: Community Edition

Deta is developing a version of PK2 with new features requested by the community, hence the name.

Mieleni minun tekevi, aivoni ajattelevi lähteäni laulamahan, saa'ani sanelemahan, sukuvirttä suoltamahan, lajivirttä laulamahan. Sanat suussani sulavat, puhe'et putoelevat, kielelleni kerkiävät, hampahilleni hajoovat.

Veli kulta, veikkoseni, kaunis kasvinkumppalini! Lähe nyt kanssa laulamahan, saa kera sanelemahan yhtehen yhyttyämme, kahta'alta käytyämme! Harvoin yhtehen yhymme, saamme toinen toisihimme näillä raukoilla rajoilla, poloisilla Pohjan mailla.

Lyökämme käsi kätehen, sormet sormien lomahan, lauloaksemme hyviä, parahia pannaksemme, kuulla noien kultaisien, tietä mielitehtoisien, nuorisossa nousevassa, kansassa kasuavassa: noita saamia sanoja, virsiä virittämiä vyöltä vanhan Väinämöisen, alta ahjon Ilmarisen, päästä kalvan Kaukomielen, Joukahaisen jousen tiestä, Pohjan peltojen periltä, Kalevalan kankahilta.

Niit' ennen isoni lauloi kirvesvartta vuollessansa; niitä äitini opetti väätessänsä värttinätä, minun lasna lattialla eessä polven pyöriessä, maitopartana pahaisna, piimäsuuna pikkaraisna. Sampo ei puuttunut sanoja eikä Louhi luottehia: vanheni sanoihin sampo, katoi Louhi luottehisin, virsihin Vipunen kuoli, Lemminkäinen leikkilöihin.

Viel' on muitaki sanoja, ongelmoita oppimia: tieohesta tempomia, kanervoista katkomia, risukoista riipomia, vesoista vetelemiä, päästä heinän hieromia, raitiolta ratkomia, paimenessa käyessäni, lasna karjanlaitumilla, metisillä mättähillä, kultaisilla kunnahilla, mustan Muurikin jälessä, Kimmon kirjavan keralla.

Vilu mulle virttä virkkoi, sae saatteli runoja. Virttä toista tuulet toivat, meren aaltoset ajoivat. Linnut liitteli sanoja, puien latvat lausehia.

SDL Port

Danilolc has ported the original PK2 to SDL. It is possible to run on modern Windows systems flawlessly (a couple of inconveniences aside).

PeKaED

Deta is developing a new level editor which also supports levels for PK2: Community Edition.

PeKaSE

Deta is developing a new sprite editor which should be more stable than previous unofficial sprite editors.

PK2 WebEditor

Rav Mahov is developing a level editor that works in the browser. The editor currently only supports vanilla resources. You should be able to create a level from start to finish.

PK2 WebEditor

A couple of things to keep in mind

Be sure to report bugs! You can do so on the editor's forum thread.

How to Use

Note:

WebEditor is not finished. There are many ways to extend it and RavMahov will probably still work on it slowly, but the issues that remain (and prevent it from making classic editor fully obsolete) are pretty work-intensive, require a clever solution or are just hard to do for now.

By using the WebEditor you agree that you've read this entire post (and understand it). Also, it uses LocalStorage (something like cookies) for map backups and other stuff (in future, probably for custom sprites/images). It also uses analytics.

Palette Helper Tool

Rav Mahov has developed a tool that can be used to check the color palette of PK2 images. It makes it easier to test colors with different backgrounds and check the animated colors. If you have no idea, what the palette is, check out this help article about file formats by TEO and a forum thread about PK2 palette by RavMahov.

Palette Helper Tool

Use Cases

Note that this tool is not supposed to be a substitute to Level Editor.

It could be useful for quick preview of the sprites you are working on:

Also can be used for:

WARNING: The saved files are PNGs and are not suitable for use in PK2. That's not what the functionality was intended for. If requested, BMP saving with custom palette might come to the tool.

If you can provide any feedback, or just like that tool, feel free to leave a message in the tool's forum thread. Feature requests are welcome, too!